Människor har i alla tider roat sig med vadslagning och spel med insats. Försök att begränsa detta är inte bara dömt att misslyckas, utan kan vara direkt kontraproduktivt. Under människans historia har spelandet haft en lång och slingrande resa för att komma dit det är idag. Med rötter som sträcker sig tillbaka till de tider som föregick de europeiska glansdagarna är just spel om pengar, eller andra värdefulla föremål, djupt kulturellt rotade.

Trots allt, vem av oss har inte tänkt på att ta en resa till Las Vegas eller att logga in på ett casino online då och då? Det lönar sig att veta var speltraditionerna kommer ifrån för att göra det möjligt att kontrollera vart de ska. Detta gäller precis lika mycket i dagsläget när spelandet sker internationellt samtidigt som allt fler marknader regleras och licensieras.

Med tanke på den snabba takt i vilken lagstiftningen förändras måste du hålla dig informerad för att kunna hjälpa till med att införa förändringar samt skifta spellagarna till din fördel.

Vi har alltid spelat, och delat

Som i alla andra mänskliga grupperingar finns det hasardspel och dobbel även i den samiska kulturen. Om vad han annars kallade ”tablut” berättar Carl von Linne från sin resa till Lappland under det tidiga 1700-talet: Det var ett samiskt spel från sydsamiskt område vid namn dablot prejjesne. Samerna tros dock ha fått spelet av vikingarna, då det kallades hnefatafl. Det spelet är i sin tur besläktat med ett gammalt moriskt brädspel som än idag är vanligt förekommande i Spanien, alquerque, en tidig variant av dam, som i sin tur utgör en enklare form av schack. Det var dessutom just schack som genom sin popularitet konkurrerade ut sin enklare förfader under medeltiden.

Spel fanns även i Amerika långt innan européerna bosatte sig i landet. De amerikanska indiankulturerna hade en populär, långvarig tradition av att satsa värdefulla föremål på fysiska tävlingar. Sedan kom pilgrimerna över Atlanten och tog med sig kort- och tärningsspel.

Från och med den tiden förblev spelandet en integrerad och väl dokumenterad del av det amerikanska samhället. Detta inkluderade soldater på båda sidor av det amerikanska inbördeskriget, kortspelande kvinnor i den vilda västern och gruvarbetare under guldrusherna. Sedan, i början av 1900-talet, startade samma människor som ville förbjuda alkohol även en rörelse för att förbjuda spel om pengar. Denna rörelse var ett genuint västerländskt fenomen, med tydlig representation i Sverige och den frikyrkliga nykterhetsrörelsen här. När lagändringarna i Amerika trädde i kraft flyttade allt spel och dobbel ner till underjorden istället för att upphöra. Där togs den upp av och berikade aktörer inom den organiserade brottslighetens värld – även känd som maffian.

Maffian kunde som privata aktörer med vinstintresse enkelt åstadkomma vad statligt ägda bolag alltid har svårt för. Genom att erbjuda mer användarvänliga, och till kunden mer ekonomiskt belönande, tjänster blev spelandet mer populärt än någonsin.

Legaliserat spelande

Delstaten Nevada var den första amerikanska delstaten som legaliserade casinospel år 1931. Maffian stod till viss del bakom detta med möjligheten att bygga upp en bransch genom vilken de kunde skapa massiva vinster. Därmed var det maffian som byggde upp Las Vegas på 1950-talet, vilket blev landets casinocentrum. Så småningom tog myndigheterna tillbaka Vegas från den organiserade brottsligheten, vilket hjälpte staden att fortsätta växa till ett paradis för spel och dobbel, och då även för mindre bemedlade människor. Något som i sin tur har inspirerat en myriad av spelfilmer, böcker och TV-program runt om i världen.

Men då hände något. Casinon hade dittills varit ett särintresse, för de adrenalinstinna få. De som ville satsa stort, och som hade förmågan att göra det. I och med statens inblandning, i samarbete med storföretag inom privat sektor, skapades lättillgängliga lekparker för vuxna. Alla skulle spela, och eventuella kryphål för att vinna bekämpades effektivt. Spelandet blev användarvänligt, men förlorade på ett sätt sin själ. James Bond och baccarat förvandlades till att bära luvtröja och betala för att trycka på en knapp.

I Sverige fick AB Svenska Spel år 1999 i uppdrag av regeringen att etablera casinon i Sverige. Sex tillstånd delades ut, av dem användes fyra till att starta anläggningar. Idag återstår tre efter att Sundsvalls casino stängdes permanent. Coronaviruset blev bara strået som bröt kamelens rygg då anläggningen länge lidit av bristande lönsamhet. Den landbaserade casinoverksamheten i Sverige har mött hård konkurrens av online spel-marknaden. Sedan online casino legaliserades i Sverige 2019 har dock spelbolagen med svensk licens mött stark konkurrens från spelbolagen utanför licenssystemet. Casino utan svensk licens ter sig allt mer attraktivt för svenska spelare och spelmarknaden håller på att anta en helt ny skepnad.

Fler alternativ för spelunderhållning

Både i Sverige och internationellt har spellagstiftningen kommit långt sedan den amerikanska maffians guldålder under det förra århundradet. Men så fort som lagstiftningen på minister- eller myndighetsbeslut blir överdrivet strikt står de olicensierade spelbolagen där beredda att tillfredsställa efterfrågan. Intresset för vad onlinecasinon med svensk licens har att erbjuda har minskat stadigt. Idag är andra alternativ betydligt mer lättillgängliga tack vare utbredningen av internet. Dessutom gör EU-rätten det helt lagligt att söka mer gynnsamma alternativ än vad den svenska regeringen har åstadkommit.

Olika typer av casinon

Den mest traditionella typen av spelinstitution under modern tid är kommersiella casinon. Kommersiella casinon definieras specifikt som skapade och drivna av ett privat företag. Om du någonsin har hört talas om de riktiga giganterna i Las Vegas, så som The Venetian och MGM Grand, kommer du snabbt att inse varför de kallas ”kommersiella”. Dessa anläggningar är endast intresserade av att skapa stora intäkter och hålla behålla dem som vinst. Eftersom kommersiella casinon är privata enheter tenderar de att vara mer kreativa med sina underhållningsmetoder samt aggressiva med sin marknadsföringstaktik.

Nästa sektion av spelanläggningar faller under titeln offentligt ägda casinon. Det är ingen hemlighet att Sveriges och andra länders regeringar gång på gång har drabbats av budgetproblem och ett självpåtaget behov av att samla in pengar. Statliga tjänstemän försöker ibland undvika att höja skatter, speciellt då det annalkas valtider. Spelhistorien är full av åtgärder som gjorts av regeringar som letar efter andra intäktsformer. Icke-kommersiella institutioner inkluderar statliga lotterier (som direkt hjälper till med att finansiera staten), välgörenhetsorganisationer och casinon som genom statliga undantag tillåts drivas med vinstintresse av ursprungsbefolkningar. Ofta uppstår ambivalens angående hur moraliskt det är att staten inte bara tillåter, utan också driver, vinstdrivna spelinrättningar.

Onlinecasinon

Genom teknikens framsteg är landbaserade casinon inte längre det enda sättet att spela. Människor kan logga in på sina favoritcasinon online och spela några omgångar inifrån hemmets lugna vrå. Med intresset för onlinecasinon har statliga lagstiftare varit tvungna att leka katt-och-råtta för att skapa en lagstiftning som täcker denna form av spelaktivitet. Generellt sett är lagar som gäller onlinecasinon relativt strikta, men det har ibland skett med god anledning.

En av de ursprungliga orsakerna beror på den vaga definitionen av vadslagning. Onlinespel är inte begränsat till casinospel, det kan också sträcka sig över spel på sport och andra tävlingsformer. Lagar som gäller spel online kan verka begränsande, men en del av detta beror på rädslan bland lagstiftarna att spelandet kan skapa ett vinstintresse i att korrumpera sporten med på förhand uppgjorda resultat. Detta gäller både för professionell och amatörsport. Oavsett om detta skulle ske i form av tryck från externa krafter på spelarna eller en ökning av sannolikheten för riggade spel, vill lagstiftarna förhindra att mer korruption läggs till i en bransch där så mycket pengar redan, om än på annat sätt, står på spel.

En annan anledning är baserad på internetlogistiken. Med landbaserade casinon kan statliga och lokala myndigheter kontrollera var de byggs, vem som har tillgång till dem och hur intäkterna kommer att fördelas. Regeringen inser att onlinecasinon är mindre lönsamma på grund av att de kan vara baserade utanför landet och skatteintäkter som dessa casinon traditionellt skulle skapa avleds någon annanstans.

Som spelmarknaden i Sverige ser ut just nu med allt striktare regleringar ser det ut som att licenssystemet kommer att bli så ineffektivt att det kollapsar. Att närmare en tredjedel, kanske fler, väljer att spela på casino utan licens säger en hel del om hur regeringen av spelmarknaden fungerar i dagsläget.

Spelandets framtid

Dessa spekulationer är just det: spekulationer. Det är viktigt att komma ihåg att även om vi vet mycket om spelhistorien så är ingenting om framtiden ristat i sten. Med dagens casinon kan man ju alltid hoppas att de lagar som antas med tiden kommer att bli allt mildare. Sanningen i saken är att regeringen borde inse att casinon ger god inkomst till staten, jobb för lokalbefolkningen och en hälsosam turistindustri. Spel om pengar är just nu ett lågprioriterat område då det kommer till social ingenjörskonst. Nu när stigmatiseringen kring spelutövningen bleknar blir också väljarna mer benägna att rösta för att casinovänligare alternativ.

Ett annan antagande angående spelandets framtid är att innovation kommer att möjliggöra bättre reglering. Detta baserat på den enorma hastighet som tekniken utvecklar. Onlinecasinon belönar geografiska områden som har generösa villkor för dem, eller som ger fördelaktiga skatteintäkter baserat på spelarens plats. Om lagstiftare känner att de kan dra nytta av intjäningspotentialen hos onlinecasinon borde de uppmuntras att skapa lagstiftning som kommer att gynna både deras valkretsar och spelbolagen. Den senaste tidens utveckling tyder dock på att just svenska politiker går emot den historiska strömmen. Kanske finns där andra aspekter som påverkar deras agerande.