Den statligt ägda svenska speloperatören Svenska Spel har offentliggjort nya forskningsresultat.  Någon ökning av problemspelande under den första vågen av coronaviruset i landet kan inte iakttas. Dessutom spelade de med befintliga problem fortsatt på samma nivå.

Studierna presenterades av Svenska Spels oberoende Forskningsråd under bolagets årliga forskningspresentation. Öppen Forskningsdag med Svenska Spels oberoende Forskningsråd hölls under måndagen den 5 oktober. Evenemanget var öppet för allmänheten via chattprogrammet Zoom. Där visade samtliga föredrag på liknande resultat. Spelandet som helhet har gått ner och problemspelandet har bestått på samma nivå som före coronavirusets spridning.

Samförståndet var att den sammanlagda spelutgiften bland svenska konsumenter sjönk under pandemins första månader. Detta står klart utan tvivel tack vare inkommen ekonomisk statistik. Dessutom kunde, med god säkerhetsmarginal, ingen ökning iakttas vad gäller det som anses vara problematiskt spelande.

Detta går stick i stäv med vad som låg till grund för regeringens ökade restriktioner. Dessa utgör begränsningar som påbjöds spelbolagen underlydande den svenska spellicensen. Regeringens dåligt understödda beslut har alltså inte bara skjutit svensklicensierade spelbolag i foten till fördel för spelbolag utan svensk licens. Beslutet kan nu med facit i hand även bevisligen kritiseras för att ha genomförts utan något egentligt behov. Detta påpekades även vid tillfället, inte bara av intressenter, utan även av regeringens egen myndighet med ansvar över området. Kritiken avslogs såklart med karakteristisk arrogans från regeringens håll.

Forskningsresultat

Karolinska Institutet

Philip Lindner, forskare vid Karolinska Institutet, sa under sin presentation, Inga effekter av ökat spelande under pandemin, följande: ”Nedgången i sammanlagda spelutgifter är inte förvånande. Detta med tanke på minskningen av sportspel som har skett. Under pandemin så är det många sportevenemang som har blivit inställda eller skjutits upp.” Han såg även en tydlig övergång med online-spelare som gick från sportspel till casino.

I ett inlägg påtalade han dock att det inte var han som valde titeln Inga effekter av ökat spelande under pandemin till sitt föredrag. Hade han själv valt den så hade den stått som Ändrat men inte ökat spelande i Sverige under Corona-våren, på populationsnivå. Att den påbjudna titeln klingar bättre kan vi låta vara osagt, men att betydelsen skiljer sig åt är intressant att beakta. Hur oberoende är egentligen Svenska Spels oberoende Forskningsråd?

Lindner tillade att han inte såg några bevis för en ökning av problematiskt spelbeteende under den första vågen av Covid-19 i Sverige. Då han studerade fenomenet på populationsnivå kan dock individuella spelbeteenden av denna typ gå ouppmärksammade.

Lunds och Göteborgs universitet

Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet, instämde med Lindner i att det kan iakttas en nedgång i den sammanlagda aktiviteten, men noterade att spelare som tidigare har lidit av problem med spelandet tenderade att alltjämt spendera mer än andra konsumenter.

Håkansson och Anna Söderpalm Gordh, den senare universitetslektor vid Göteborgs universitet, som båda också arbetar på beroendemottagningar i Sverige, sa emellertid att de inte sett någon ökning av hänvisningar till sina respektive kliniker.

Svenska Spel

”Det här är två ganska små och begränsade studier som man inte kan dra några större slutsatser av, men de ger indikationer på att spelandet inte ökade”, sade Svenska Spels oberoende Forskningsråds ordförande, Sara Lindholm.

Resultaten tycks återspegla de finansiella resultaten som Svenska Spel publicerade i juli, där operatören rapporterade en nedgång på 9,6 % jämfört med det första halvåret under föregående år, vilket till stor del beror på Covid-19:s påverkan på deras verksamhet.

De totala intäkterna för de sex månaderna fram till och med den 30 juni uppgick till 3,7 miljarder svenska kronor. Det hade blivit ännu värre om inte en ökning av Svenska Spels lotteriprodukt, Tur, kompenserade nedgångarna för produkten Sport & Casino online samt landbaserade Casino Cosmopol och Vegas.

Problemspelande och kriminalitet

Dessutom presenterade forskningsrådet separat forskning angående kriminell verksamhet kopplad till problemspelandet.

Per Binde, docent vid Göteborgs universitet, tittade på ett antal faktorer, såsom kön, åldersgrupp, typ av brott, bostadsområde och hur spelandet kopplades till brottslighet.

Binde identifierade en tydlig skillnad mellan könen. Kvinnor som begår brott som motiveras av ett spelberoende bor ofta i mindre städer, och de saknar ofta tidigare kriminell bakgrund. Män som begår brott motiverade av spelberoende tenderade att bo i större städer. Dessutom tenderar de senare att redan tidigare ha straffats för brottsliga aktiviteter.

ATG ger sin syn på saken

Offentliggörandet av den nya forskningen kommer efter att AB Trav och Galopp (ATG) tidigare sagt att deras rädsla för en plötslig ökning av problemspelande i kölvattnet av Covid-19 hittills har visat sig vara ogrundad.

Men det tidigare travmonopolet upprepade trots det sitt stöd för Sveriges nya drakoniska gränser för casinoförluster. Maria Guggenberger är ATG:s chef för hållbar utveckling och samhällsansvar, men hon presenterar sig med den engelska arbetstiteln Head of Sustainability & CSR. Guggenberger menar att operatörens förlustgränser trots allt har varit en stor framgång. Gränserna infördes i april som ett svar på Sveriges utsatthet till Covid-19.

Guggenberger noterade också att hjälplinjer för spelberoende fick färre samtal under perioden mars till maj.

”I mars i år införde ATG en obligatorisk förlustgräns på vår casinoverksamhet. Det var ingen tillfällighet att introduktionen sammanföll med pandemins tillkomst”, sade hon. ”Det har aldrig tidigare känts lika rätt att hjälpa våra kunder att fatta aktiva beslut. Jag avvisar varken insättningsgränser eller tidsgränser, men om jag var tvungen att välja en gräns, skulle jag välja en förlustgräns.”

Guggenberger konstaterade emellertid att trots ATG:s inledande rädsla under de tidiga stadierna av pandemin har dessa hittills inte besannats. ”Det finns ingen indikation på att problemspelandet har ökat”. Hon påpekade även att hjälplinjerna för spelberoende har fått färre samtal under perioden mars till maj.

ATG gynnas av spelbegränsningarna på casino

Hon påpekade även att det står oklart huruvida minskningen beror på den svenska regeringens beslut att utfärda ett obligatoriskt insättningstak på 5 000 SEK för onlinecasinon. Detta oavsett om det beror på att spelare har flyttat till olicensierade webbplatser, vilket de svenska branschorganisationerna fruktade, eller på grund av andra faktorer.

”Vad detta beror på kan bara spekuleras i”, säger hon. ”Kanske ligger svaret trots allt i det faktum att kanaliseringen minskar och att fler och fler spelar hos olicensierade företag. Kanske beror det på att spelandet i allmänhet minskar. Kanske har de tillfälliga åtgärderna för spelansvar gjort ett effektivt jobb.”

Guggenberger vet alltså egentligen ingenting angående anledningarna till utvecklingen, men tycker ändå att de svenska spelbegränsningarna är bra. Begränsningarna bestraffar dock just onlinecasinon oproportionerligt, en produkt som endast utgör en mindre del av ATG:s inkomster. Ju fler spelare som lämnar konkurrenterna, desto fler kan ägna sig åt trav och galopp.

Spelandet hos svensklicensierade spelbolag har alltså i stort gått ner. Detta tvärtemot vad som förutsågs av regeringen. Branschorganisationerna varnade för att valhänta påbud från regeringens sida kunde trycka bort svenska spelare från den licensierade marknaden.

Varför betala mer?

En gång i tiden gick Sverige med i Europeiska unionen. Detta var då en ny, kosmopolitisk och spännande entitet efter nyligen genomfört namnbyte från Europeiska gemenskapen. Argumenten för och emot hade med svenska mått mätt varit hetsiga och ofta överdrivna. Till skillnad från det ”progressiva” Finland som helt gick med i leken, vägrade den obstinata svensken ansluta sig innan dess att snuset hade säkrats.

Ständigt ökande punktskatter på varor som tobak och alkohol ledde till att allt fler svenskar tog steget och började köpa sina produkter utomlands. Detta trots att det krävde en fysisk resa och andra logistiska utmaningar. Det hela var trots allt inte så farligt som det först verkade. För den svenska regeringen blev det väldigt svårt att vinna tillbaka kunderna då de väl en gång upptäckt hur mycket man faktiskt får för pengarna utomlands.

Svenska regeringen valde att ”hjälpa svenska spelare att fatta aktiva beslut” som Guggenberger så storsint valde att utrycka det. Genom att applicera kollektiv bestraffning på samtliga spelare – i en iver att omyndigförklara och hindra personer som staten anser spela för mycket – så har de givit svenska spelare motiv och möjlighet att upptäcka just hur säkert, användarvänligt och lönsamt det kan vara att spela hos olicensierade casinobolag online.

Regeringen tillför hela tiden nya, striktare regler på den svenska spelmarknaden. I takt med att allt fler inser att det både är möjligt, lagligt och mer lönsamt att spela på casino utan licens lämnar svenska spelare licenssystemet. Istället kan det ta del av obegränsad underhållning och generösa erbjudanden på valfritt online casino utan licens. Om man jämför säkerhet, förmåner och underhållningsvärde märker man ganska snart att man får mer för pengarna utomlands. Spelbolagen utomlands håller riktigt bra kvalitet och säkerhet. Varför byta bort det mot något sämre?