Det är inte långt kvar av 2020. Vid årets slut har Sverige haft en spellicens i två år. I januari 2019 omreglerades ju spelmarknaden för att kunna ställa krav på online-spelbolagen i Sverige. Syftet var dels att öka konsumentskyddet och dels att kunna kräva skatt på de vinster som spelbolagen gör på den svenska marknaden.

En nyligen omreglerad spelmarknad kan vara ostadig och regeringens ständiga åtstramningar av spellagen gör att det är lätt att förstå varför fler och fler väljer att spela på casino svensk utan licens. Iakttar man noga utvecklingen på den svenska spelmarknaden ser man vad som verkar vara en röd tråd genom den svenska Spelinspektionens agerande. Vi börjar där vi är idag, och följer tråden bakåt.

Spelinspektionen föreslår lagändring för åtkomst till betalningsinformation

Spelinspektionen arbetar för en ändring av Sveriges spellagar. Ändringen är tänkt att kunna tvinga banker och andra finansiella institutioner att avslöja betalningsuppgifter relaterade till speltransaktioner.

Det finns redan möjlighet att blockera betalningar till olagliga spelsajter enligt den befintliga lagen, men den har ännu inte kunnat användas effektivt. Det beror främst på att det är svårt att identifiera spelrelaterade betalningar som går till utländska bolag. Av den anledningen begär Spelinspektionen nu en lagändring som skulle tvinga bankerna att avslöja information angående betalningar till och från spelsajter som inte innehar en svensk licens.

Robert Larsson, enhetschef för ansvarsfullt spelande och penningtvätt, sade: ”Dessa typer av ärenden är i allmänhet svåra att undersöka, det är svårt att få detaljerad och relevant information.”

”För att vi snabbt och enkelt ska kunna få den information vi behöver har vi föreslagit en tydligare reglering. Detta innebär att vi kommer att ha rätt att få denna typ av information utan att någon banksekretess hindrar det.”

Casino Cosmopol stänger anläggning efter ekonomiska svårigheter

Sveriges första internationella casino, Casino Cosmopol i Sundsvall, har stängts efter ett årtionde av kämpande för att uppnå lönsamhet. Antalet besökare har minskat stadigt under det senaste decenniet.

Casinot lyckades helt enkelt inte locka tillräckligt med kunder för att upprätthålla verksamheten. Det var styrelsen för Svenska Spel som begärde stängningen av casinot. Det fanns 68 anställda vid anläggningen vid stängningstillfället.

”Det är ett sorgligt budskap som vi måste ge till våra duktiga medarbetare, men vi måste anpassa oss till rådande marknadsförhållanden. Med en ständigt minskande kundbas är casinot i Sundsvall inte längre lönsamt och då är det tyvärr inte kommersiellt försvarbart att fortsätta driva verksamheten”, säger Patrik Hofbauer, VD och koncernchef för Svenska Spel.

Sverige registrerar minskade intäkter från onlinespel under det andra kvartalet 2020

I Sverige slog intäkterna från onlinespel i botten under det andra kvartalet, detta trots att sektorn förväntades öka under påverkan av Covid-19-utbrottet. Bruttospelsintäkterna föll till 5,94 miljarder svenska kronor, vilket är det lägsta beloppet som Sverige har sett sedan det att reglerat onlinespel infördes i januari 2019.

Intäkterna för onlinespel ökade dock med 3,6 procent år till år med ett belopp på 3,61 miljarder kronor, detta som ett direkt resultat av det andra halvåret år 2019.

Svenska Spel såg intäkterna sjunka med 8,5 % jämfört med motsvarande period föregående år till 1,29 miljarder kronor.

Nedgången i onlinespelintäkter gå tvärt emot den svenska regeringens uttalade oro för en ökning av casinospelandet online under pandemin. Den svenska regeringen har som ett motverkande redskap mot sin egen lönsamhet infört ett insättningstak på 5 000 kronor per vecka för casinospel online. Dessutom förhindras de licensierade bolagen att erbjuda betydande bonusar, snabba spelomgångar och kunder tvingas applicera en begränsning av speltid. Uppdaterade instruktioner kan vi se fram emot den 16 december.

Data visar att en tredjedel av de svenska spelarna söker efter casino utan licens

Data visar att ”kanaliseringsstrategin” till svensklicensierade spelbolag har misslyckats och att ett växande antal spelare letar efter webbplatser utan licens.

Nästan en tredjedel av de svenska spelarna söker online efter ”casino utan licens”. Detta med ett växande antal som vänder sig till andra alternativ på grund av marknadens restriktiva spelregler.

Enligt de officiella uppgifterna från Spelinspektionen för år 2019 gäller följande:

”4 procent av de som spelade online under 2019 sade sig ha spelat hos spelbolag som inte hade svensk licens. 78 procent uppgav att de bara spelat hos spelbolag med svensk licens. 18 procent uppgav att de inte visste om de spelat hos ett spelbolag som saknade svensk licens.” (Allmänheten om spel 2019.)

Uppgifter från H2 Gambling Capital uppskattar Sveriges ”kanaliseringsstrategi” mot licensierade webbplatser framgångsrik till 85 %. Men sökresultatsundersökningar visar att andelen svenska spelare som använder lagliga casinon står närmare 70 % och att nästan en tredjedel av spelarna söker sig till olicensierade varumärken.

Resultaten är en skarp varning till andra nyligen reglerande marknader, inklusive Tyskland, som överväger ännu hårdare regler för onlinecasinon.

Fintan Costello, VD hos Bonusfinder.com, påpekade: ”Istället för att felaktigt förklara fas ett av den svenska lagstiftning som framgångsrik bör tillsynsmyndigheterna fokusera på den ökande andelen spelare som söker efter ”olicensierade” varumärken.

Påbjudna begränsningar innebär dåliga nyheter för svensk konkurrenskraft

Ny data visar att 54 olicensierade operatörer redan riktar sig mot Sverige och varnar för att nya restriktiva förslag kommer att öka den olicensierade marknaden ytterligare.

Undersökningen som gjordes med hjälp av Google Trends fann att antalet sökningar efter specifika casinomärken utan licens som riktar sig till Sverige har ökat med 305 % under de senaste 12 månaderna.

Utökade studier upptäckte även att under de senaste tolv månaderna har sökningar efter ”casino utan licens” (och andra liknande termer) sett en tillväxt på 710 % jämfört med 173 % ökning av ordinerade sökningar efter casinon online. Jämför detta med den minskade sammanlagda inkomsten hos licensierade operatörer och vi finner en betydande diskrepans.

Fintan Costello, vd, Bonusfinder.com, sa följande. ”Vi förstår att den svenska regeringen har lagt fram sina förslag med goda avsikter för att skydda sina medborgare. Men som vår forskning har visat har de befintliga restriktiva åtgärderna resulterat i ett stort antal spelare som vänder sig till olicensierade operatörer utanför den rättsliga ramen och utan något skydd av myndigheterna. Kanaliseringsgraden faller och icke-licensierade varumärken blomstrar.”

”Vårt budskap till regeringen är att allvarligt ompröva dess tidigare förslag. Strängare åtgärder tjänar endast till att ytterligare stimulera den befintliga svarta marknaden. Konsekvenserna av dessa åtgärder skulle kännas under en lång tidsperiod. Detta eftersom spelare som förlorats till de olicensierade bolagen inte lätt återvänder till reglerade platser när åtgärderna väl har upphävts.”

Manegen krattas genom avtal

Spelinspektionen ingår avtal med Kansspelautoriteit

Spelinspektionen har undertecknat ett samförståndsavtal med Kansspelautoriteit. Det förstärkta partnerskapet har utformats för att underlätta det pågående informationsutbytet och effektivisera tillsynen mellan de två europeiska tillsynsmyndigheterna.

René Jansen, ordförande för Kansspelautoriteit, sade att han är ”glad över att avtal mellan internationella tillsynsmyndigheter formaliseras och fångas i ett samförståndsavtal.”

Han tillade: ”Å ena sidan på grund av den solida grunden de ger för samarbete. Å andra sidan på grund av den tydliga signalen som kommer att ges till vadslagnings- och casinoindustrin.”

Spelinspektionen ingår avtal med UKGC

Även UK Gambling Commission (UKGC) har undertecknat ett samförståndsavtal med Spelinspektionen. Enligt avtalet kommer de två regleringsmyndigheterna för lotteri- och vadslagningsverksamhet att samarbeta för att säkerställa bättre etablering av regleringsbestämmelserna.

”Vi har utmärkta relationer med andra spelregleringsmyndigheter från hela världen. Vår nya länk till den svenska spelmyndigheten kommer att ge fler möjligheter. Bland annat att dela god praxis inom en hel rad regleringsfrågor. Att samarbeta nära och vidta gemensamma åtgärder där det är lämpligt”, sa UKGC:s vd Neil McArthur.

”Detta är ett viktigt avtal för oss. Vi har ett gemensamt intresse inom många områden. Genom att öppna kommunikationskanalerna mellan myndigheterna blir vi starkare i vår tillsynsverksamhet. Detta är början på ett brett och långsiktigt samarbete. Tidigare i år har vi ingått samarbetsavtal med Malta Gaming Authority och Gibraltar Gambling Division, säger Camilla Rosenberg, generaldirektör för Spelinspektionen.

Spelinspektionen ingår först avtal med MGA

Trenden startade med att Malta Gaming Authority (MGA) och Spelinspektionen ingick ett samförståndsavtal. Syftet var att förstärka samarbetet mellan de två myndigheterna samt att främja myndigheternas allmänna politiska mål och ömsesidigt gemensamma värderingar. Samförståndsavtalet ämnar underlätta fortlöpande nära kommunikation mellan de två myndigheterna. Det stödjer effektivt informationsutbyte angående frågor av ömsesidigt intresse och politiska beslut. Båda myndigheterna har även kommit överens om att tillhandahålla bästa möjliga operativa hjälp till varandra. Detta kontinuerligt i enighet med både deras respektive förfaranden och regleringspolicyer.

Generaldirektören för den svenska spelmyndigheten Camilla Rosenberg sa att: ”Många av de företag som har fått en svensk licens har också teknisk utrustning och en licens på Malta. Genom att öppna kommunikationskanalerna mellan myndigheterna blir vi starkare i vår tillsynsverksamhet. Detta är början på ett brett och långsiktigt samarbete. Vår plan är att inleda motsvarande samarbete med samtliga spelmyndigheter i Europa.”

MGA:s verkställande direktör, Heathcliff Farrugia, uttryckte också sin tillfredsställelse över detta avtal. ”MGA försöker alltid aktivt främja relationer med andra myndigheter och andra internationella tillsynsorgan. Detta eftersom vi är övertygade om att sådana relationer är nyckeln till att nå våra mål. Särskilt inom fjärrspel som i grunden är gränsöverskridande. Detta samförståndsavtal, undertecknat med den svenska spelmyndigheten, är ett viktigt steg mot att uppnå båda våra respektive regleringsmål inom viktiga områden av ömsesidigt intresse. Detta särskilt eftersom MGA och den svenska spelmyndigheten delar ett betydande antal operatörer som är licensierade av båda tillsynsmyndigheterna. Vi är angelägna om att inleda denna ömsesidigt fördelaktiga resa med vår svenska motsvarighet.”

Avtalet trädde i kraft den 4 mars 2019.

Sammanfattning

Kanaliseringsgraden i Sverige uppnådde målen från början när licensen introducerades. Sedan dess har den dock sjunkit stadigt i takt med att regeringen inför nya restriktioner. Svenskarna är helt enkelt inte nöjda med vad licensierade spelsajter kan erbjuda. Casino utan licens kan erbjuda samma höga kvalitet på sajterna och spelen, och dessutom är det möjligt att göra direktbankuttag med tjänster som InstantBank. Skillnaden mot ett svenskt casino är minimala, förutom att det går att få hur mycket bonusar som helst på casino utan licens. Det förklarar väldigt enkelt varför så många hellre väljer att spela på olicensierade spelsajter.